Ałtaj

Ałtaj

Jeden z najbardziej potężnych łańcuchów górskich w Azji Środkowej to Ałtaj, który położony jest w kierunku północnym od Kotliny Kaszgarskiej noszącej także nazwę Kotliny Tarymskiej. Pod względem przynależności terytorialnej należące do Rosji, Chin, Mongolii i Kazachstanu. Najwyższy szczyt to wznosząca się na wysokość 4506 m n. p. m. Biełucha.

 

Góry Ałtaj przebiegają z kierunku północno-zachodniego na południowo-wschodni. Dzielą się na trzy mniejsze pasma: Ałtaj właściwy (tutaj znajduje się najwyższy szczyt), Ałtaj Mongolski (najwyższe wzniesienie Chujten – 4374 m n. p. m.) i Gobijski (Ich Bogd uul – 3957 m n. p. m.). Są to góry stare, wypiętrzone w okresie kaledońskiej i hercyńskiej orogenezy. Zbudowane zostały ze skał magmowych, osadowych i metamorficznych.

 

Ałtaj pozostaje pod wpływem klimatu umiarkowanego chłodnego górskiego, zimy są bardzo mroźne (najniższa odnotowana temperatura wyniosła – 62°C), latem temperatura maksymalna sięga 25°C. Panuje duże zróżnicowanie opadów: na dużej wysokości wynoszą one 1000 mm, niżej od 100 do 300 mm. W wyniku niskich temperatur zimą, wysokich opadów oraz ukształtowania terenu powstały liczne lodowce. Od wysokości 3600 – 4450 m n. p. m. przebiega granica wiecznego śniegu.

 

70 % powierzchni jest zalesiona, zaludnienie jest bardzo małe. Pozwoliło to zachować pierwotną faunę, która jest niezwykle bogata. Żyje tutaj około 300 gatunków ptaków, kilkanaście gatunków gadów i płazów, 60 gatunków ssaków. Świat ten reprezentowany jest między innymi przez: panterę śnieżną, jelenie, renifery, niedźwiedzie,sokoły, argali. Zbocza porasta tajga złożona z jodeł, świerków, modrzewi i limb. Niżej znajdują się trawiaste stepy i półpustynie. Do granicy wiecznego śniegu, powyżej lasów zaczynają się wysokogórskie łąki. Przyroda chroniona jest w parkach i rezerwatach, w tym w Rezerwacie Ałtajskim, który został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

 

Góry obfitują w bogactwa naturalne: złoża metali ziem ciężkich, złoto, węgiel, rudy żelaza, cynku, miedzi, żelaza, rtęci.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.